تبلیغات
Magic Spirit - راز ممنوعه
Welcome
The Owner Here


Konichiva Tomodachi! Genki? Do follow me please
MagicSpirit
click number
secret box

1 2
Click on numbers


Credit
The Creative!

Template : Minami Eli
Basecodes : Magic Spirit

http://uupload.ir/files/5iob_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1.jpg

--> برای ویو بهتر روی پوستر کلیک کنید.

http://uupload.ir/files/irzo_out.gif

نام: راز ممنوعه
ژانر: رزمی، قدرت های ماورایی، شیطانی، هیجانی، تخیلی، جادویی
خلاصه ی داستان:
درباره ی زندگی دختری است به نام "آریانا کانر"، او به دلایلی از زندگی خود به تنگ می آید و با عزمی راسخ  تصمیم میگیرد تا شینیگامی خود را احضار کند، پس از مدتی خانواده ی کانرها از هم پاشیده می شود و مسیر زندگی آریانا به کلی تغییر می کند...

برای خواندن این رمان کلیک کنید.

شخصیت های داستان:

آریانا قبل از تغییر:

http://uupload.ir/files/1krb_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B1.jpg

آریانا پس از تغییر:

http://uupload.ir/files/lm8c_75%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7.png


نام: آریانا
نام خانوادگی: کانر
شینیگامی: آلن

سلاح: خنجر سیاه رنگی که به سم گل *کالمیا* آغشته است همراه با شمشیری بلند.
قدرت: قدرت های شینیگامیش به او منتقل می شود.


****

http://uupload.ir/files/llxm_%D8%A2%D9%84%D9%86.jpg

نام: آلن
ارباب: دختری به نام *آریانا کانر*
سلاح (هرشینیگامی علاوه بر قدرت های خود سلاح قدرتمندی هم دارد.): شمشیر بران و نازکی به رنگ
نقره ای

قدرت: توانایی غیب و ظاهر شدن در یک چشم به هم زدن.
 استفاده از انوع گل های سمی و گوشتخوار.
 احضار لشگری از درختان شبح وار اطراف حریف که امکان فرار را از او می گیرند و ضرباتی با قدرت درختان نفرین شده وارد می کنند.
قدرت جان بخشی به اشیا چوبی اطراف خود دارد و شیاطینی را در آنان فراخوانده و هریک را به سلاحی مرگبار تبدیل میکند.

امکان استفاده از سمی مخصوص را دارد که پس از برخورد به شی مورد نظر آن را می سوزاند.

****

http://uupload.ir/files/1ug5_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA.jpg

نام: اسکات
لقب: پادشاه شینیگامی ها
ارباب: او هیچگاه حاضر نیست شینیگامی کسی باشد.
سلاح: دو شمشیر قرمز رنگ.

قدرت: قادر به احضار سایه های دشمن است. خنجرهای آبی الماسی احضار می کند که هم به عنوان محافظی اطراف او قرار می گیرد و همچنین می تواند از آن ها به عنوان سلاح استفاده کند. قدرتی شیطانی در شمشیرهای خود دارد که سرعتش را چندین برابر و حرکاتش را بسیار سریع می کند. ایجاد چندین تصویر خیالی از خود که نمی توان تصاویر خیالی را از فرد واقعی تشخیص داد.

****http://uupload.ir/files/kqlx_%D9%84%D8%A6%D9%88.jpg


نام: لئو
ارباب: دخترکی به نام *ادنا تامس*

سلاح: شمشیر بزرگ و پهنی به رنگ طلایی.
قدرت: استفاده از ربان هایی قرمز رنگ به سفتی و فریبندگی تار عنکبوت و مهار کردن حریف به وسیله ی آن ها.
استفاده از قدرت های آتشین شیطانی و تبدیل ربان ها به زنجیرهای خاردار جهنمی.
احضار کردن گوی هایی آتشین از آسمان.
استفاده از ضربه ای مخصوص با نام "ضربه ی اژدهای آتش".
قابلیت تبدیل زمین به جهنمی آتشین و حبس کردن حریف در آن.

****

http://uupload.ir/files/qn86_%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B3.jpg

نام: ادنا
نام خانوادگی: تامس
شینیگامی: لئو
سلاح: ----
قدرت:
قدرت های شینیگامیش هنوز به او منتقل نشده است.

****

http://uupload.ir/files/y2s9_%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B11.png


نام: آلاستر
نام خانوادگی: ----
شینیگامی: او یک شیطان است.
سلاح: بسته به شرایط سلاح مورد نظر خود را استفاده میکند.
قدرت: قدرت های یک شیطان را دارا است.****

http://uupload.ir/files/tn1h_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%88.jpg

نام: بالتازو
نام خانوادگی: ----
شینیگامی: او یک شیطان است.
سلاح: پنج شمشیر شیطانی دارد و توهمی ایجاد میکند که حریف گمان میکند شمشیرها و بازوانی بی شمار دارد.
قدرت: قدرت های یک شیطان را دارا است.****

http://uupload.ir/files/tavw_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3.jpg

نام: بریس
نام خانوادگی: ----
شینیگامی: او یک شیطان است.
سلاح: دو موجود شیطانی گرگ مانند که در اختیار او هستند. شرافتمندانه نمی جنگد.
قدرت: قدرت های یک شیطان را دارا است.****


http://uupload.ir/files/1lqk_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF.jpg

نام: دنیل
نام خانوادگی: ادموند
شینیگامی: ندارد
سلاح: ------
قدرت: -------


****


http://uupload.ir/files/torl_2b5ade5b3327930d82b40a200a4acaf0.jpg

نام: بن
نام خانوادگی: موریس
شینیگامی: شینیگامیی به اسم *دیل* (شینیگامی او مرده است)

سلاح: زنجیر بلند و کشنده، سوزن های بسیار ریز سمی
قدرت: توانایی کنترل کلاغ ها، توانایی کنترل آب ها، زنجیری سمی بسیار بلند دارد که دور حریف خود می پیچاند و سم زنجیر درون حریف رخنه میکند و او را می کشد.

****

دیگر شخصیت ها به زودی....