دکتر حســـابی... :)

نویسنده: ✦Minami Eli✧ یکشنبه 30 مهر 139609:21 ب.ظ
موضوع مطلب: ღچیزای دیگعـــــღ

http://cdn34.akairan.com/files/images/20163/20163130345526210a.jpg

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت: شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید! من که نمیخواهم موشک هوا کنم :| میخواهم در روستایمان معلم شوم....
دکتر حسابی پاسخ داد: تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول، ولی تو که نمیتوانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا، نخواهد موشک هوا کند :)