تبلیغات
Magic Spirit - جهــــنم0.0
Welcome
The Owner Here


Konichiva Tomodachi! Genki? Do follow me please
MagicSpirit
click number
secret box

1 2
Click on numbers


Credit
The Creative!

Template : Minami Eli
Basecodes : Magic Spirit

جهــــنم0.0
دوشنبه 27 آذر 1396 || 09:42 ب.ظ
نویسنده: ✦Minami Eli✧ || ارسال شده در: ღotherღ ، ღjokesღ ،
http://uupload.ir/files/qjxd_12354.gif

در زمان آغا محمدخان قاجار شخصى از حاکم شهر خود که با صدراعظم نسبت داشت، نزد صدراعظم شکایت برد. صدراعظم که دانست حق با شاکى است گفت: اشکالى ندارد، مى توانى به اصفهان بروى.
مرد گفت: اصفهان در اختیار پسر برادر شماست.
گفت: پس به شیراز برو.
او گفت: شیراز هم در اختیار خواهرزاده شماست.
گفت: پس به تبریز برو.
گفت: آنجا هم در دست نوه شماست.
صدراعظم بلند شد و با عصبانیت فریاد زد: چه مى دانم؟ برو به جهنم!!!
مرد با خونسردى گفت: متاسفانه آنجا هم مرحوم پدر شما حضور دارند.